Zásady ochrany osobních údajů a zásady používání cookies

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů a používání cookies (dále jen “Zásady”) je informovat Vás o našich postupech týkajících se zpracovávání a používání Vašich osobních údajů, které nám můžete poskytnout prostřednictvím naší web stránky lafluence.com (dále jen “Stránka”) a naší aplikace dostupné přes Stránku resp. lafluence.com (dále jen “Aplikace”). Prosím přečtěte si pozorně tyto Zásady společně se obchodními podmínkami (dále jen “OP”).

 1. Pokud není v těchto Zásadách uvedeno jinak, mají použité termíny stejný význam jako v OP.
 2. Tyto Zásady byly naposledy upraveny dne 25.5.2021 a mohou být sporadicky aktualizovány, aby odrážely změny v právních předpisech, proto je prosím pravidelně zkontrolujte. Nejnovější verzi najdete vždy na naší Stránce. Pokud provedeme podstatné změny Zásad, pokusíme se upozornit Vás na takové změny alespoň 30 dní před tím, než budou tyto změny účinné. To, co představuje podstatnou změnu, bude stanoveno podle našeho výhradního uvážení. Pokračováním v přístupu nebo používání naší Aplikace nebo Stránky i poté, co tyto změny Zásad vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete novými zásadami vázáni. Pokud s novými zásadami nesouhlasíte, přestaňte prosím Aplikace či Stránku používat.
 3. Vaše data zpracováváme s náležitou péčí v souladu se všemi příslušnými zákony a právními předpisy, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně údajů (“GDPR“).
 4. Tyto Zásady se vztahují pouze na zpracování údajů, které provedl Lafluence a nezabývají se praktikami ochrany osobních údajů jiných stran, ze které Lafluence nenese za žádnou odpovědnost.
 5. Vědomě nezpracováváme ani nepožadujeme informace od osob mladších 15 let. Pokud jste taková osoba, nepoužívejte prosím Aplikaci ani nám neposílejte své údaje. Údaje, o kterých se dozvíme, že byly poskytnuty osobou mladší 15 let bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců, vymazáváme.
 1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost Lafluence Platform s.r.o., se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 05976511, vedená u Městského soudu v Praze pod C 273671 (dále jen “nás“, “my“, “naše” nebo “Lafluence“). Chcete-li se dozvědět více o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů nebo máte-li jakékoli další otázky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím [email protected].

 2. Sociální sítě

  Při použití naší Aplikace a připojení Vaší sociální sítě (v případě Tvůrců) souhlasíte s poskytnutím informací o Vás sociálním sítím dle jejich obchodních podmínek a podmínek ochrany osobních údajů. V případě připojení YouTube účtu, toto připojení používá službu YouTube API, na kterou se vztahují podmínky na ochranu osobních údajů společnosti Google, které jsou dostupné na http://www.google.com/policies/privacy.

  Pokud jste nás autorizovali pro přístup k Vaší sociální síti, můžete tento přístup kdykoliv zrušit ve svém profilu https://lafluence.com/profile. V případě přístupu k YouTube API také můžete zrušit přístup k Vaším datům přes Google bezpečnostní nastavení, které je dostupné na https://security.google.com/settings/security/permissions.

  Aplikace Vám umožňuje připojit Vaše sociální sítě, jejichž obchodní podmínky jsou spravované těmito službami. Doporučujeme, abyste si jednotlivé podmínky přečetli. V případě YouTube je najdete na https://www.youtube.com/t/terms.

 3. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat?

  Osobní údaje

  Můžeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytli dobrovolně při používání Aplikace, tj. Vaše jméno, e-mailovou adresu a další údaje, které jste nám poskytli.

  Technické informace

  My a naši autorizovaní externí poskytovatelé služeb (např. Google) mohou automaticky shromažďovat technické údaje při návštěvě nebo při interakci s naší Stránkou a Aplikací. Technické údaje mohou zahrnovat zejména URL webových stránek, které jste navštívili před použitím naší služby, čas a datum návštěv uživatelů, návyky surfování, IP adresa, název prohlížeče, typ počítače nebo zařízení, které přistupuje k naší službě, čas strávený na webových stránkách a další podobné technické informace. V určitých případech je možné použít technická data a identifikovat Vás na jejich základě jako jednotlivce, čímž se z nich stanou osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, nikdy však technické údaje nepoužíváme k identifikaci Vás jako jednotlivce.

  Cookies

  Co jsou cookies?

  1. Aby Naše Stránka a Aplikace mohly fungovat správně, někdy do Vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory nazývané cookies a podobné technologie.
  2. Soubor cookie je malý textový soubor, který webové stránky ukládají do vašeho zařízení, když je navštívíte. Soubory cookie založené na relacích (session-based cookies) vydrží pouze při otevřeném prohlížeči a při zavření prohlížeče se automaticky odstraní. Trvalé soubory cookie trvají, dokud je vy nebo váš prohlížeč neodstraní nebo dokud nevyprší jejich platnost.

  Jaké cookies používáme?

  1. Používáme relační a trvalé funkční soubory cookies, které umožňují webovému serveru zapamatovat si Vaše akce a preference (např. zapamatovat si, že jste přihlášeni), takže je nemusíte opakovaně zadávat, kdykoli se vrátíte na stránku nebo procházíte z jedné stránky na druhou.
  2. Používáme také soubory cookie třetích stran, konkrétně Google AnAnalytics, Google Tag Manager, Facebook, HotJar - za účelom analytiky a marketingu; Intercom - za účelom komunikácie, Cloudflare - za účelom zlepšenia/optimalizácie trafficu

  Jak nastavit cookies?

  1. Při první návštěvě naší Stránky Vás informujeme o používání souborů cookie ve Vašem zařízení a v případě potřeby Vás požádáme o souhlas s použitím souborů cookie. Soubory cookie nebudou použity pro žádné jiné účely než ty, které jsou uvedeny výše.
  2. Jak je uvedeno výše, v některých případech můžeme také používat cookies poskytované třetími stranami (poskytovateli služeb). Seznam takových souborů cookie třetích stran, s nimiž se můžete prostřednictvím naší služby setkat, je uveden níže. Nejsme zodpovědní za webové stránky třetích stran a jejich postupy při ochraně osobních údajů. Tyto společnosti zpracovávají a používají tyto informace podle svých vlastních zásad ochrany osobních údajů a odpovídají za své praktiky týkající se souborů cookie.

 4. Jaké jsou účely a právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
   • Po Vaší registraci v Aplikace, a ještě před uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce (pokud jste Tvůrcem) nebo Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele (pokud jste Zadavatelem) zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přípravy nabídky služeb podle těchto smluv.
   • Za tímto účelem zpracováváme Vaše jméno a příjmení, případně přezdívku, název Vaší společnosti, Vaše telefonní číslo a email, názvy Vašich profilů na sociálních sítích a údaje přístupné přes API daných sociálních sítí.
   • Právním základem pro takové zpracování je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  • plnění smlouvy uzavřené s Vámi na základě Vašeho rozhodnutí používat Aplikaci a uzavřít Smlouvu o poskytování Služeb Tvůrce nebo Smlouvu o poskytování Služeb Provozovatele
   • Tento účel zahrnuje zejména následující zpracovatelské činnosti:
   • informování o aktualizacích naší Aplikace;
   • upozorňování na aktualizace našich OP a těchto Zásad;
   • odpovídání na Vaše dotazy, které můžete mít ohledně naší Aplikace;
   • management kampaní a koordinace při plnění povinností dle Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce nebo Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele;
   • informování o nových zprávách na platformě, zaslání potvrzení o registraci nebo o platbě;
   • vystavování faktur, přijímání nebo placení odměn dle Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce nebo Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele;
   • řešení případných problémů a sporů souvisejících se smlouvou mezi námi.
   • Za tímto účelem zpracováváme Vaši emailovou adresu, jméno a příjmení, IČO, DIČ a jiné údaje, které jste Nám dobrovolně poskytli při používání Aplikace.
   • Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  • Poskytování informací o Aplikaci
   • Lafluence Vás může informovat prostřednictvím e-mailu o nových kampaních nebo nových funkcích Aplikace.
   • V tomto případě Lafluence zpracovává vaši e-mailovou adresu na právním základě, kterým je oprávněný zájem Lafluence v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
   • Pokud si nebudete přát, aby jsme Vám tyto emaily zasílali, můžete kliknout na odkaz “Odhlásit se z odběru novinek“ v emaily, nebo zaslat email na [email protected]

 5. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

  Vaše osobní údaje jsou v první řadě zpracovány společností Lafluence, případně společnostmi, které jsou ve skupině se společností Lafluence.

  Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnými příjemci mimo skupinou společností, do kterých Lafluence patří, pokud nenastane některá z následujících okolností:

  1. je to nezbytné pro splnění našich závazků vůči Vám

   Při plnění povinností v souladu se Smlouvou o poskytování Služeb Tvůrce nebo Smlouvou o poskytování Služeb Provozovatele, může Lafluence do nezbytné míry sdílet osobní údaje Tvůrce se Zadavatelem a osobní údaje Zadavatele s Tvůrcem.

   V případě, že naši subdodavatelé, se kterými spolupracujeme abychom mohli provozovat naši Aplikaci, potřebují přístup k Vašim osobním údajům, přijali jsme příslušná smluvní a organizační opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

   Níže uvádíme nevýhradní seznam našich subdodavatelů:

   Heroku (SFDC Ireland Limited)
   Amazon Web Services EMEA SARL
   Google LLC
   Intercom R&D Unlimited Company
   Seznam.cz, a.s.

   Seznam sub-dodavatelů se může měnit, protože měníme nebo odebíráme některé z výše uvedených dodavatelů a / nebo zavedeme jiné dodavatele, kteří nám pomáhají při provozování Aplikace.

  2. je to nutné z právních důvodů

   Vaše osobní údaje můžeme sdílet s příjemci mimo Lafluence, máme-li v dobré víře za to, že přístup k Vašim osobním údajům a jejich použití je přiměřeně nutné k: (i) plnění veškerých platných zákonů, předpisů a / nebo soudních příkazů; ii) odhalování, předcházení a řešení podvodů a bezpečnostních nebo technických problémů; a / nebo (iii) chránění zájmů, majetku nebo bezpečnosti Lafluence, našich uživatelů nebo veřejnosti, pokud je to v souladu s právními předpisy. Pokud je to možné, budeme Vás o takovém zpracování informovat.

 6. Předáváme Vaše údaje do zemí mimo Evropskou Unii nebo Evropský hospodářský prostor?

  Lafluence může předávat Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, kde spolupracujeme s externími subdodavateli. V takovém případě předáváme vaše osobní údaje pouze do země, která je považována za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů v souladu s rozhodnutím Evropské komise, nebo existují vhodná opatření na ochranu Vašich osobních údajů, jako jsou standardní smluvní doložky nebo závazná vnitřní pravidla společnosti. Bez ohledu na zemi, ve které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, přijme Lafluence přiměřená technická, právní a organizační opatření, aby zajistilo, že úroveň ochrany je stejná jako v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru. Pokud se chcete dozvědět více o mezinárodním předávání Vašich osobních údajů a příslušných zárukách, které máme zavedeny, můžete nás kontaktovat na [email protected].

  Pokud se účastníme fúze, akvizice nebo jiné reorganizace, mohou být Vaše údaje v rámci této transakce převedeny. O každé takové transakci Vás budeme informovat (například prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu spojenou s Vaším účtem) a vysvětlíme Vaše možnosti v této situaci.

 7. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

  Lafluence zpracovává Vaše osobní údaje pouze pokud je to v souladu s právními předpisy a nezbytné pro účely, pro které byly údaje shromážděny, nejdéle však po dobu 10 let po Vašem posledním použití naší Aplikace nebo Stránky.

 8. Jaké máte práva?

  Právo na přístup k Vašim osobním údajům – Lafluence můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  Právo na opravu – Lafluence můžete kdykoliv požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz – Můžete také požádat o vymazání Vašich osobních údajů z našich systémů. Těmto požadavkům vyhovíme, pokud nemáme legitimní důvod, abychom Vaše osobní údaje neodstranili.

  Právo na omezení zpracování – Můžete nás požádat, abychom omezili určité zpracování Vašich osobních údajů. Pokud omezíme určité zpracování Vašich osobních údajů, může to vést k omezení možností využít naši Aplikaci a Stránku.

  Právo na přenositelnost dat – Máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem přenosu osobních údajů jinému zpracovateli.

  Jak uplatnit svá práva – svá práva uvedená výše můžete bezplatně uplatnit zasláním e-mailu na adresu [email protected]. V závislosti od Vaší žádosti, můžeme požadovat ověření Vaší identity.

 9. Můžete si stěžovat?

  Pokud se domníváte, že naše zpracování Vašich osobních údajů není v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost u místního dozorového orgánu na ochranu osobních údajů.

 10. Jsou data zabezpečena?

  Přijímáme veškerá přiměřená a vhodná bezpečnostní opatření, abychom chránili Lafluence a naše zákazníky a dodavatelé před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením osobních údajů. Opatření zahrnují případně šifrování, brány firewall, zabezpečená zařízení a systémy přístupových práv. Pokud by navzdory bezpečnostním opatřením došlo k narušení bezpečnosti, které bude mít pravděpodobně negativní dopad na Vaše soukromí, budeme Vás o narušení informovat co nejdříve. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na [email protected].